Dokumentasjon FOLK2 > FOREDRAG

Foredrag fra Kultur– og helsekonferanse GODE LIVSBETINGELSER – KULTUR OG HELSE
26. -27. nov. 2009, Rica Hell Stjørdal.


Last ned plenumsforedrag:
Foredrag om FOLK2.
Prosjektleder Margunn Skjei-Knudtsen.

«Kultur som virkemiddel i folkehelsearbeidet.»
Førsteamanuensis Steinar Krokstad, leder HUNT forskningssenter, NTNU.