Last ned foredrag fra sesjoner
«Den kulturelle spaserstokken. Hvordan gjør vi det her?».
Koordinator Gunner Thuve, Porsgrunn kommune.  

«Aktiv omsorg i pleie- og omsorgstjenesten.»
Prosjektleder Une Lyngsaunet Hallem, Verdal kommune.

«Kultur i vården og vården som kultur. Regional og lokal kultursatsing i omsorgen i Jämtland.»
Ansvarig Kultur i vården Ulla-Britt Johansson, Jämtlands län.

«Leser søker bok. Lesombudsvirksomhet ved institusjoner - en nasjonal satsing med lokal praksis.»
Ved prosjektleder Tine Solvang, Leser søker bok.

«Har musikken noen plass i psykologien?»
Førsteamanuensis Hroar Klempe, Psykologisk institutt, NTNU.

«Musikk, mp3 og egenomsorg.»
Dr. gradsstipendiat Marie Strand Skånland, Norges Musikkhøgskole.

«Kultur- og helseforskning i Norge og Sverige - kunnskapsstatus.»
Forsker Koenraad Cuypers, HUNT forskningssenter, NTNU.