FOLK2 fanget opp av Daily Telegraph
Resultater fra HUNT3 - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble presentert på konferansen Gode livsbetingelser - kultur og helse 26. og 27. november på Stjørdal og er nå fanget opp av Daily Telegraph.

  • Søk i FOLK2