Samspill 2010 - nasjonal konferanse
21. og 22. oktober arrangeres Samspill 2010 på Britannia hotell i Trondheim. Tema for konferansen er kultur og helse - forskning og praksis med utgangspunkt i den nasjonale satsingen på Den kulturelle spaserstokken. Konferansen ønsker å belyse ulike sider ved den nasjonale satsingen på kultur og helse. At kultur er bra for helse og livslyst er etter hvert allment akseptert, men hva finnes av forskning og gode eksempler som underbygger påstanden? Les mer (Ekstern lenke)


  • Søk i FOLK2