Prosjektleder
Daglig ledelse og koordinering av prosjektet har vært ivaretatt av prosjektleder Margunn Skjei Knudtsen.
I perioden 2001-2004 var hun prosjektleder for FOLK1. Hun har dessuten vikariert som folkehelsekoordinator i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Hun er i dag ansatt som spesialrådgiver ved Avdeling for tannhelse og folkehelse i Nord-Trøndelag fylkeskommune med arbeidsfelt helsedata, kultur og helse m.v.

Skjei Knudtsen har skrevet/har vært bidragsyter til flere artikler og kronikker innen kultur- og helsefeltet. Margunn Skjei Knudtsen er dr.art. i historie med avhandlingen: Fra frelse til helse. Spedbarnsdødelighet og omsorgssyn i Norge ca. 1700-1830 med særlig vekt på forholdene i Vår Frue sokn, Trondheim.

Skjei Knudtsen har skrevet flere artikler innen feltet demografisk historie, kulturhistorie og har levert bidrag til bygdebok for Stod, Kvam og Egge som utgis i 2010. Skjei Knudtsen har tidligere vært NFR-stipendiat og har administrativ erfaring (studie- og forskningssaker) fra Historisk institutt, HF-fakultet og SVT-fakultetet ved NTNU.