Forskning og forskningsformidling
Forskning og forskningsformidling er et av de tre innsatsområdene i FOLK2.
Under innsatsområdet forskning og forskningsformidling skal en bidra til å skaffe fram forskningsbasert og anvendbar kunnskap innen kultur- og helsefeltet samt drive nettverksarbeid innenfor feltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det er videre et mål å formidle kunnskap og innsikt om forskningsfronten på feltet i egen virksomhet, hos samarbeidspartnerne lokalt, regionalt og nasjonalt.
Fysiske aktiviteter som naturopplevelser og trim er en del av kultur- og helsearbeidet og en naturlig del av FOLK2, men fokus i forskningsprosjektene i FOLK2 skal være rettet mot andre kulturuttrykk ettersom forskning om sammenhengen mellom helse og kulturdeltakelse/opplevelse er sparsom sett i forhold til fysisk aktivitet og helse.