Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune
Foredrag fra konferansen Kunst - kultur - helse i Bergen 15.-17. juni.