Foredrag ved prosjektsamling 3. februar 2006.
Les foredrag fra prosjektsamlinga.
Margrunn Skjei Knudtsen holdt foredraget FOLK2 - Hvem, hva og hvordan:

samling3februar


Foredraget Kultur og helse- sett fra kulturenheten: