Jægtvolden 4. mai 2006
Samling for kommunene på Jægtvolden 4. mai 2006. Foredrag derfra.