Folkehelse, rus og psykisk helse
Foredrag fra konferansen Kunst og kultur i psykisk helsearbeid, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 28. april 2006.