12. juni 2006, Høylandet
Foredrag fra Koordinatorforum ved Namdal rehabilitering, Høylandet.