Lederen som kunstner
Foredrag av Eirik Irgens: Artful leadership. Fra samling for partnerskapskommuner og prosjektorganisasjon i FOLK2, 19. april 2007.