Foredrag om FOLK2, Jægtvolden 19. april
av prosjektleder Margunn Skjei-Knudtsen. Fra FOLK2-samlinga på Jægtvolden 19.04.07.