Kultur og utjamning av sosiale ulikheter
Foredrag av Steinar Krokstad, førsteamanuensis HUNT forskningssenter og prosjektleder HUNT3, fra FOLK2-samlinga på Jægtvolden 19.04.07.