DOKUMENTASJON FOLK2
Det foreligger rapporter fra alle prosjektene i FOLK2. Det er dessuten utarbeidet artikler og annen dokumentasjon i tilknytning til prosjektene. På denne sida finner du sluttrapport for hele prosjektet, kommunerapport og oversikt over delprosjekt.prosjektrapport Kommunerapport


DELPROSJEKTER:

Kvinner i helse- og omsorgsarbeid
Kunstprosjekt. Helse- og omsorgsarbeid formidlet gjennom fotokunst. Samarbeidsprosjekt mellom Namdalseid kommune, Namdalseid helsetun og kunstner Brynhild Bye. Se rapport.pdf og sluttrapport.pdf.

Fagansvarlig og prosjektleder kunstner Brynhild Bye. E-post: brynhildbye@online.no.
Kontaktperson Namdalseid kommune: Lisbeth Lein. E-post:lisbeth.lein@namdalseid.kommune.no.
Samspill og samklang
Musikkgruppe. Samarbeidsprosjekt mellom DPS -Stjørdal, Kulturskolen Stjørdal og HiNT. Samspill-og-samklang.doc og Mal for musikkgruppe juni2008.doc.

Kontaktperson: Hanne-Karik Kolstadløkken, Helse Nord-Trøndelag. E-post: hannekari.kolstadlokken@hnt.no.
Kontaktperson brukerundersøkelse: Lise Jaastad. E-post: ljaastad@yahoo.com.
Samspill og samklang
Brukerundersøkelse gjennomført av Lise Jaastad, NTNU/Nesna v.g. skole.
Kontaktperson: Lise Jaastad. E-post: ljaastad@yahoo.com.
Candid Candle
Pleie- og omsorgsyrket formidlet gjennom dans. Inclusive Dance Company, Sykepleierforbundet NT, Levanger demensforening m. fl. Se sluttrapport.doc
Kontaktpersoner:
Tone Pernille Østern, e-post: inclusive@dance-company.no
Anne Gro Erikstad, Levanger kommune. E-post: anne.gro.erikstad@levanger.kommune.no.
Dans for alle?
Mastergradsoppgave og work-shop.
Kontaktperson: Kirsten Roll Steen. E-post: kirsten-roll.steen@ntfk.no
Eldre og kulturell stimulering. Gode øyeblikk
Samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag v/Hildfrid Bratås Helse Nord-Trøndelag, Meråker kommune, Verdal kommune og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Se fagrapport juni2008.pdf. Artikkel: Brataas HV, Bjugan HG, Hellzen O, Wille T (accepted 2009): Experiences ofday care and collaboration among people with mild dementia. International Journal of Caring Sciences.

Kontaktperson: Hildfrid Bratås, HiNT. E-post: hildfrid.brataas@hint.no
Eldre og kulturell stimulering. Utprøving av modell - heimeboende demente
Forprosjekt. Samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag v/Hildfrid Bratås, Helse Nord-Trøndelag, Meråker kommune, Verdal kommune og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Undervisning-mild-demens.doc og Livsutfoldelse-ved-mild-og-moderat-demens.doc og Notat-kulturell-stimulering.doc.
Kontaktperson: Hildfrid Bratås; HiNT. E-post: hildfrid.brataas@hint.no
Fagskoletilbud i kultur og helse
Utarbeidelse av studieplan/læreplan for fagskole i kultur og helse. Samarbeid mellom Inderøy v.g. skole, Levanger v.g. skole, Høgskolen i Nord-Trøndelag m.fl. Rapport og studieplan foreligger. Søknaden behandles i NOKUT våren 2010.
Kontaktperson: Per-Dagfinn Eriksen, Inderøy ressurs, e-post: per-dagfinn.eriksen@ntfk.no
Gikk noe galt - eller?
Samarbeidsprosjekt mellom HiNT ved Brit Arna Susegg og Kristin Eggen og Foreningen mot stoff Innherred/Steinkjer. Mastergradsoppgave ferdigstilt. Rapport foreligger. Artikkel under bearbeiding for publisering i Fontene.

Kontaktperson: Brit Arna Susegg, HiNT. E-post: brit.a.susegg@hint.no
Kulturminneformidling - ein helsefremjande kulturaktivitet?
Vitenskapelig evaluering av delprosjekt i FOLK2 - Kjentmann Stjørdal - v/Tove Lofthus. Rapportforeligger. Artikkel publisert i Heimen 1, 2010. Kontaktperson Tove Lofthus, Nord-Trøndelag fylkeskommune. E-post: tove.lofthus@ntfk.no.
Les mer
www.kjentmann.no/
Musikk og helse i et lokalsamfunn.
Samarbeidsprosjekt mellom Levanger kommune, Levanger v.g. skole, Høgskolen i Nord-Trøndelag og lege/musikkterapeut Audun Myskja. Se rapport.doc og Se artikkel fra tidskrift for Norsk sykepleieforskning.pdf, 1-2010.
Kontaktperson: Odd Håpnes, Levanger kommune. E-post: odd.hapnes@levanger.kommune.no.
Musikk, helse og aldring
Forprosjekt. Samarbeid mellom Levanger kommune, Levanger v.g.skole og lege/musikkterapeut Audun Myskja. Rapport foreligger.
Kontaktperson: Odd Håpnes, Levanger kommune.E-post: odd.hapnes@levanger.kommune.no
Norsk Revyfestival som kulturformidler
Kommunikasjonsprosesser og kulturbetydning for formidler og mottaker av kultur. Se mastergradsoppgave registrert i www.bibsys.no.
Kontaktperson: Ruth Ida Andreassen.
Piloten 2. Kunst og kultur for å fremme trivsel og helse på arbeidsplass
Vitenskapelig evaluering av kunst- og kulturprosjekt for å fremme trivsel ved avd. ved Helse Nord-Trøndelag v/Siw-Tone Innstrand, NTNU. Rapport.doc og spørreskjema.doc

Kontaktpersoner:
Siw Tone Innstrand, NTNU, e-post: siw.t.innstrand@svt.ntnu.no
Ingrid Hallan, Helse Nord-Trøndelag, e-post: ingrid.hallan@hnt.no
Samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Prosjektleder Rolf Diesen, HiNT. Rapporter foreligger. Artikkel utarbeidet.
Kontaktperson Geir Berg- Lennertzen, HiNT. E-post: geir.berg.lennertzen@hint.no.
Snoezelen - en kulturpizza?
Betraktninger fra personer med utviklingshemming om Snoezelen som fritidsaktivitet. Mastergradsoppgave. Kontaktperson: Gunn Eva Solum, HiNT. E-post: gunn.e.solum@hint.no
Les mer

Trygg vekst gjennom dans
Samarbeid mellom Habiliteringstjenesten for barn, Sykehuset Levanger og bevegelsesveileder Helene Vada. Rapport foreligger. Artikkel utarbeidet. Kontaktperson: Helene Vada. E-post: heleneva@online.no
Les mer
The HUNT-study
Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression, and satisfaction with life among adults: The HUNT-study. Studie basert på HUNT3-data. Prosjektleder Jostein Holmen, HUNT forskningssenter, NTNU. Artikkel v/Koenraad Cuypers m.fl. sendt til The Journal of Epidemiology and Community Health for vurdering.

Kontaktpersoner:
Jostein Holmen, HUNT forskningssenter NTNU, e-post: jostein.holmen@ntnu.no
Koenraad Cuypers, HiNT, e-post: kjcuype@online.no
Samarbeid K. Cuypers - HiNT/HUNT, M. Sandgren, M.S.Knudtsen, T. Theorell- Karolinska inst., St. Krokstad - HUNT og M.B. Wiikström - HiAK. Artikkel publisert i Art & Health, Volume 3, Issue 1 March 2011 , pages 6 - 26.
Kontaktperson: Koenraad Cuypers, HiNT. E-post: kjcuype@online.no
.